باشگاه مشتریان

به جمع ما بپیوندید و از پیشنهادات ویژه بهرمند شوید

پیشنهادات ویژه

تخفیف ویژه بستن قرارداد وکالت

شما می توانید برای صرفه جویی در هزینه های بستن قرارداد وکالت با وکلای متخصص و تراز اول ما از باوکیل کد ویژه تخفیف قرارداد وکالت دریافت نمایید. باوکیل به عنوان پل ارتباطی همراه شما می باشد.

تخفیف ویژه کاربران جدید

شما می توانید به محض ورود زمانی که برای اولین بار از خدمات ما بهرمند میشوید، از کد ویژه تخفیف کاربران جدید در صفحه خرید استفاده نمایید، پس از آن نرخ مطابق بسته های مالی تعیین شده اعمال می شود.

تخفیف ویژه مشاوره های حضوری

شما می توانید در مواردی که نیاز به مشاوره بیشتر وجود دارد از مشاوره حضوری ما بهرمند شوید و به این منظور برای صرفه جویی در هزینه های خود از باوکیل کد ویژه تخفیف مشاوره حضوری دریافت نمایید.

تخفیف ویژه شبکه های اجتماعی

شما می توانید در صورتی که از طریق تبلیغات و پیشنهادات بلاگرها و اینفلوئنسرهای فعال در فضای مجازی به جمع ما پیوسته اید از کد ویژه تخفیف شبکه اجتماعی استفاده نمایید.

تخفیف ویژه امتیاز کاربری

شما می توانید با هر بار استفاده از خدمات باوکیل امتیاز دریافت کنید، به این منظور با مجموع چند امتیاز مشخص، کد ویژه تخفیف امتیاز کاربری آن را در هنگام خرید دریافت می نمایید.

تخفیف ویژه هدیه تولد و مناسبت های خاص

شما می توانید در روز تولد خود یا مناسبت های خاص، برای بهرمندی از خدمات باوکیل از کد ویژه تخفیف استفاده نمایید. ما همیشه در روزهای خاص همراه شما هستیم .

پیشنهادات ویژه

تخفیف ویژه بستن قرارداد وکالت

شما می توانید برای صرفه جویی در هزینه های بستن قرارداد وکالت با وکلای متخصص و تراز اول ما از باوکیل کد ویژه تخفیف قرارداد وکالت دریافت نمایید. باوکیل به عنوان پل ارتباطی همراه شما می باشد.

تخفیف ویژه مشاوره های حضوری

شما می توانید در مواردی که نیاز به مشاوره بیشتر وجود دارد از مشاوره حضوری ما بهرمند شوید و به این منظور برای صرفه جویی در هزینه های خود از باوکیل کد ویژه تخفیف مشاوره حضوری دریافت نمایید.

تخفیف ویژه کاربران جدید

شما می توانید به محض ورود زمانی که برای اولین بار از خدمات ما بهرمند میشوید، از کد ویژه تخفیف کاربران جدید در صفحه خرید استفاده نمایید، پس از آن نرخ مطابق بسته های مالی تعیین شده اعمال می شود.

تخفیف ویژه شبکه های اجتماعی

شما می توانید در صورتی که از طریق تبلیغات و پیشنهادات بلاگرها و اینفلوئنسرهای فعال در فضای مجازی به جمع ما پیوسته اید از کد ویژه تخفیف شبکه اجتماعی استفاده نمایید.

تخفیف ویژه امتیاز کاربری

شما می توانید با هر بار استفاده از خدمات باوکیل امتیاز دریافت کنید، به این منظور با مجموع چند امتیاز مشخص، کد ویژه تخفیف امتیاز کاربری آن را در هنگام خرید دریافت می نمایید.

تخفیف ویژه هدیه تولد و مناسبت های خاص

شما می توانید در روز تولد خود یا مناسبت های خاص، برای بهرمندی از خدمات باوکیل از کد ویژه تخفیف استفاده نمایید. ما همیشه در روزهای خاص همراه شما هستیم .

مزایای استفاده از باشگاه مشتریان باوکیل

صرفه جویی در هزینه

پیشنهاد تخفیفات ویژه

رضایت مشتری

همیشه فرصت هایی برای صرفه جویی در هزینه های حقوقی شما وجود دارد. پیشنهادات ویژه ما راهی عالی برای دریافت کدهای تخفیف بیشتر و دریافت اعتبار هدیه در کیف پول حساب کاربری شما می باشد. برای آگاهی از اینکه چه پیشنهادات ویژه ای در دسترس شماست تا در هنگام خرید بسته های مشاوره یا دریافت خدمات حقوقی از آنها بهرمند شوید، کافیست پیام های ارسالی باوکیل را که از طریق ایمیل‌، پیامک‌ یا در بخش اعلان‌ها و باشگاه مشتریان حساب کاربری شما ارسال می شود را دنبال نمایید.